Professionaliseringstraject OSZ (Onderwijs- en Studentzaken)

Werken onder architectuur, Johan Theunissen, Lead Enterprise Architect Directeur Services
februari 12, 2021

PROFESSIONALISERINGSTRAJECT OSZ (Onderwijs- en Studentzaken)

Als interim hoofd OSZ (Onderwijs- en Studentzaken) was de opdracht van Peter om de dienst OSZ aan te sturen in de dagelijkse gang van zaken én een professionaliseringstraject op te zetten en te implementeren. Dat betrof de dienst zelf (ca. 110 medewerkers) alsook in verbinding met de 53 opleidingen, de overige bedrijfsvoering onderdelen en centrale diensten.

Kenmerkend in de aanpak

Het is gemakkelijk om ergens binnen te komen en gelijk je mening klaar te hebben. Hoewel je dat voortvarend kan overkomen, is het juist van belang om goed te durven beschouwen, blijven (door)vragen, je oordeel uit te stellen en anderen hun professionele mening te laten (durven) uiten. Om problemen in de samenwerking te verhelpen is het essentieel dat er met alle betrokkenen een gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid ontstaat. De eerste stap was dus ook om juist gezamenlijk te komen tot een gedeeld beeld van de uitgangspunten, uitdagingen en knelpunten om die vervolgens vanuit een cultuur van openheid en transparantie aan te kunnen. De professionals in de organisatie weten immers vaak het best wat goed is om te doen, maar er moet wel ruimte zijn om dat met elkaar boven tafel te krijgen. En een veilige en professionele werkomgeving waarin iedereen zichzelf wil, kan en durft te zijn.

Naast ontwikkeling op cultuurgebied, in casu persoonlijk leiderschap voor alle betrokkenen, bestond het opgezette professionaliseringstraject uit diverse ontwikkellijnen om daarmee de organisatievolwassenheid te verhogen. In dit geval van een individueel gerichte, ‘ad-hoc’ cultuur naar een meer procesgerichte en beheersbare cultuur met oog voor (voorspelbaar) resultaat. De ontwikkellijnen zijn o.a. strategie (koers, positionering), governance (organigram, hoe besturen we de organisatie), proces- en informatiemanagement (hoe werken we samen), cultuur & leiderschap (werkomgeving en persoonlijk leiderschap), HR (juiste randvoorwaarden voor werknemers) en ICT-architectuur (hoe laten we IT-systemen voor ons werken i.p.v. wij voor systemen). Zeker in het creëren van rolduidelijkheid en rolvastheid zijn er goede stappen gezet, een basis waar de organisatie qua systematiek/werkwijze en gedachtengoed nog lang op door kan bouwen.

Lessons learned?

Het is een uitdaging om voor iederéén verstaanbaar/begrijpelijk te blijven. In een omgeving waar al jarenlang bepaalde werkwijzen en relaties zijn opgebouwd, voelt het geluid van een nieuwe stroming of soort leiderschap in het begin onwennig. Het is verleidelijk om te vervallen in managementtaal, maar door duidelijk te blijven en consequent in woord- en taalgebruik in de boodschap is het goed gelukt om de samenwerking naar een volgend niveau te brengen.

Al met al een waanzinnig mooi, verbindend, verdiepend en intens avontuur…!