CONTINUE IN BEWEGING

"Beschouw een verandering niet als één geheel, maar als een reeks kleine stappen" Daniel Kahneman

In het brengen van de verandering zijn wij erop gericht om 1. dé beweging te creëren, 2. in die beweging de gewenste transformatie te realiseren en 3. om de veranderbeweging vast te houden na ons vertrek. Dit doen wij door in ons transformatiemodel te focussen op alle gebieden (=integraal): individu / werknemer, beleid, governance, processen en informatievoorziening (management informatie en IT-architectuur).

Zo brengen we samen met u de transformatiecyclus op gang , vanuit de overtuiging van continue leren en verbeteren. Het echte succes wat we uiteindelijk willen achterlaten is dat u vanuit de ontstane energie en passie stappen blijft maken en deze cyclus blijft doorlopen. Zodat u in staat bent om de iteraties steeds te versnellen om daarmee uiteindelijk écht resultaat te boeken en daarmee de frontrunner te zijn en te blijven als het gaat over onderwijsinnovatie, studenttevredenheid en aansluiting op het werkveld!

Leiderschap & Cultuur

De verandering begint bij uw professionals en wat zij brengen aan motivatie, energie, betrokkenheid, talenten en hoe ze elkaar daadwerkelijk versterken. Als de wil is gemobiliseerd, dan is de beweging begonnen. Inzicht in uw professionals is hierin de sleutel, gedragen door goed leiderschap!

Visie & Strategie

Om met elkaar het juiste pad in te slaan is het belangrijk om de stip aan de horizon bij iedereen scherp op het netvlies te hebben en de weg ernaar toe. Kortom, een gezamenlijke visie, missie en de heldere strategie om daar te komen. Met daarbij het juiste besturingsinstrumentarium en markeringen onderweg om op het pad te blijven om uiteindelijk het succes te vieren!

Governance & Sturing

Juist in onderwijsinstellingen, vaak gefuseerd en daardoor groot (en log), is een heldere organisatiestructuur onontbeerlijk. Dit voorkomt het elkaar in de weg lopen, het tegenwerken en vertraging. Het zorgt ervoor dat men de juiste positie inneemt en elkaar gaat helpen om zo samen te versnellen. Deze beweging vraagt om een heldere governance, besturing, roldefinities, samenwerking en (persoonlijk) eigenaarschap.

Fact Based & Realtime

Deze beweging dient ook te worden gefaciliteerd door de juiste informatievoorziening: ontsluiting van (management) informatie. Kortom processen ingericht, en ondersteunende IT-systemen. Accurate en direct beschikbare informatie zorgt voor helderheid en ‘één versie van de waarheid’, wat de juiste beweging versnelt. Dit brengt inzicht, transparantie, reflectievermogen, feedback en frisse ideeën voor de volgende verbetering.

praatplaatdefinitief

Onze belofte

Wanneer u zaken met ons doet, beloven wij u dat wij meer leveren dan in beginsel wordt gevraagd. Wij focussen niet alleen op een bepaald deelgebied of inhoudelijke expertise. U mag van ons integraliteit, overzicht en persoonlijk leiderschap verwachten. De grootste uitdaging die wij aangaan, is om zelf ook het verschil te blijven maken in onze manier van werken en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee willen wij een positieve bijdrage aan uw organisatie, de onderwijssector en de maatschappij als geheel leveren. Wij benutten onze talenten en die van anderen om ons heen zo maximaal mogelijk door transparantie, reflectie en open kennisdeling.

Uw investering

Samen met u bepalen wij een redelijke vergoeding voor onze inspanning en het resultaat. Wij werken met minimale middelen, hebben geen bedrijfsruimte, maken gebruik van cloud software-oplossingen en maken zoveel mogelijk gebruik van eerlijke middelen.

Onze dienstverlening:

  • Verandermanagement
  • Interimmanagement
  • Crisismanagement
  • Organisatie- en teamontwikkeling
  • Leiderschap en coaching
  • Business- en procesconsultancy
  • Programma- en projectmanagement
  • Training en Workshops

Wij brengen dé beweging op gang, met P.A.S.S.I.E. en gezond verstand…”