CONTINU BEWEGING

"Beschouw een verandering niet als één geheel, maar als een reeks kleine stappen" Daniel Kahneman

In onze aanpak zijn wij erop gericht om 1. dé beweging te creëren, 2. in die beweging de gewenste transformatie te realiseren en 3. om de veranderbeweging vast te houden na ons vertrek. Dit doen wij door in ons transformatiemodel te focussen op alle gebieden (=integraal): individu / werknemer, beleid, governance, processen en informatievoorziening (management informatie en IT-architectuur).

Zo brengen we samen met u de transformatiecyclus op gang , vanuit de overtuiging van continu leren en verbeteren. Het echte succes wat we uiteindelijk willen achterlaten is dat u vanuit de ontstane energie en passie stappen blijft maken en deze cyclus blijft doorlopen. Zodat u in staat bent om de iteraties steeds te versnellen om daarmee uiteindelijk écht resultaat te boeken en daarmee de frontrunner te zijn en te blijven als het gaat over onderwijsinnovatie, studenttevredenheid en aansluiting op het werkveld!

praatplaatdefinitief

Onze belofte aan u: Wij leveren meer dan in beginsel wordt gevraagd.

WIJ BRENGEN BEWEGING MET P.A.S.S.I.E. EN GEZOND VERSTAND!

Onze dienstverlening:

  • Verandermanagement
  • Interimmanagement
  • Crisismanagement
  • Organisatie- en teamontwikkeling
  • Leiderschap en coaching
  • Business- en procesconsultancy
  • Programma- en projectmanagement
  • Training en Workshops

Onze belofte

Wanneer u zaken met ons doet, beloven wij u dat wij meer leveren dan in beginsel wordt gevraagd. Wij focussen niet alleen op een bepaald deelgebied of inhoudelijke expertise. U mag van ons integraliteit, overzicht en persoonlijk leiderschap verwachten. De grootste uitdaging die wij aangaan, is om zelf ook het verschil te blijven maken in onze manier van werken en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee willen wij een positieve bijdrage aan uw organisatie, de onderwijssector en de maatschappij als geheel leveren. Wij benutten onze talenten en die van anderen om ons heen zo maximaal mogelijk door transparantie, reflectie en open kennisdeling.

Uw investering

Samen met u bepalen wij een redelijke vergoeding voor onze inspanning en het resultaat. Wij werken met minimale middelen, hebben geen bedrijfsruimte, maken gebruik van cloud software-oplossingen en maken zoveel mogelijk gebruik van eerlijke middelen.