Inhoudelijk thema “Flexibel onderwijs organiseren voor een optimale studentbeleving doe je samen”

 

Met dit thema werkt Hogeschool Utrecht (HU) aan haar ambities ‘studentsucces’ en ‘leven lang ontwikkelen’ met als doel de beleving van studenten tijdens hun hele studietijd aan de HU te verbeteren. Freddi Bouwman mocht namens Common Senses met de HU optrekken in deze grote transitie.

Wim van der Pol (directeur Marketing & Communicatie HU en opdrachtgever voor Student Journey) en Freddi Bouwman (transformatiemanager Common Senses en voormalig chief product owner Student Journey) belichten de organisatorische kant van het realiseren van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

Met het change thema Student Journey werkt Hogeschool Utrecht (HU) aan haar ambities ‘studentsucces’ en ‘leven lang ontwikkelen’. Dat gaat verder dan alleen het organiseren van flexibilisering van het onderwijs; ze willen de beleving van studenten tijdens hun hele studietijd aan de HU verbeteren.

In zes ontwikkelteams zijn verschillende disciplines vanuit onderwijs en onderwijsondersteunende diensten bij elkaar gebracht. Deze teams maakten inzichtelijk welke ‘reis’ studenten bij de HU afleggen. Daarbij zijn de processen van de HU herontworpen en wordt de systeemondersteuning geoptimaliseerd.

Dankzij een agile-werkwijze, komen de teams snel tot resultaten en verbeteren ze de student journey stap voor stap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hybride studiekeuze-events, handreikingen voor het ontwerpen en publiceren van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs en verbeterde communicatie richting HU-studenten. De eerste concrete resultaten van deze aanpak zijn al zichtbaar in de instroom en beleving van studenten.

In het webinar krijg je meer inzicht in:
• Wat het belang is van customer centric organiseren, de student voorop.
• Hoe je een setting creëert waarmee je de beweging kunt maken naar flexibel en gepersonaliseerd onderwijs met een meetbare optimale studentbeleving.
• Hoe je daarbij snel tot concrete resultaten komt.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met: Freddi Bouwman
freddi@commonsenses.nl of 06 542 68 265