Wij zijn
Common Senses

We zijn een bevlogen en deskundige beweging, dat elkaar als collectief perfect aanvult bij het oplossen van uitdagingen. We brengen nieuwe energie en mogelijkheden en vooral het juiste gesprek met de juiste mensen over de essentie. Hiermee creëren we dé beweging; “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Op deze pagina leest u meer over de mensen die zich hebben aangesloten bij het collectief.

Peter Oostrom

Peter1

Ik ben een stevige, inspirerende leider met aandacht voor de mens. Er altijd op gericht dat iedereen zich in zijn/haar rol ontwikkelt, waarbij ik het overzicht behoud en het geheel regisseer. Dat doe ik als resultaatgerichte bruggenbouwer, netwerker en verbinder. Strategisch met implementatiekracht op tactisch en operationeel vlak en de verbinding tussen deze werelden. Volledig integraal: beleid, proces, governance, IT en informatievoorziening.

Er is altijd meer mogelijk dan wordt ervaren. Dát mensen doen inzien, is waar ik blij van word!

Contact: peter@commonsenses.nl of 06 506 12 801

Freddi Bouwman

20210129_145206

Ik ben te typeren als een betrokken, gedreven en creatieve verander- en implementatiemanager. Ik ben iemand die hard werkt, zeer flexibel is, met passie en met veel zelfdiscipline. Wat over mij wordt gezegd is dat ik een echte verbinder ben die het beste uit de ander wil halen. Ik overzie snel het totale plaatje en weet de betrokkenen te enthousiasmeren voor de oplossingsrichting.

Ik ben soms confronterend en altijd gericht op de ontwikkeling van de professional en de persoon achter de professional. Die groei is voor mij het succes!

Contact: freddi@commonsenses.nl of 06 542 68 265

Henk van der Molen

Henkvandermolen

Ik ben een echte onderwijsman met muziek als creatieve uitlaatklep. Ik ben ooit gestart als docent wis- en natuurkunde, maar ontdekte al snel mijn drijfveer om het onderwijs verder te helpen met het digitaliseren en het optimaliseren van de ondersteuning. Ik heb in diverse rollen bijgedragen aan de beweging van veel vo-, mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Ik ben een betrouwbare, commercieel ingestelde verbinder, met oog voor de mens. Soms wat ondeugend en vasthoudend, maar altijd vanuit de overtuiging dat de aangeboden oplossing of dienstverlening van meerwaarde is voor het onderwijs.

Contact: henk@commonsenses.nl of 06 528 96 657

 

Remco van den Berg

Remcovandenberg

Ik ben een lenige, creatieve en betrokken veranderaar. Ik breng beweging in complexe (samenwerkings)vraagstukken door voor te gaan in anders kijken en doen. Altijd met aandacht voor de ander, en het systeem waarin wordt gewerkt. Ik werk vanuit de leiderschapsfilosofie van Common Senses: collectief en persoonlijk leiderschap, als sleutel voor het beter laten functioneren van (onderwijs)organisaties of netwerken als geheel.

‘Kom in beweging, ervaar, doe en zie mogelijkheden; je hebt altijd een keuze’. Zien dat het (weer) stroomt is waar ik energie van krijg in mijn werk.

Contact: remco@commonsenses.nl of 06 270 08 600

Willy van der Starre

Willyvanderstarre1

Ik ben een stevige begeleider van veranderingen. Ik begeleid organisaties in transitie en/of teams in hun ontwikkeling. Ik ben zowel gericht op de mens en het versterken van de onderlinge samenwerking, alsook op de governance, structuur en processen. Ik ben hands-on, maak ingewikkelde vraagstukken overzichtelijk & concreet en creëer een veilige sfeer waardoor er al snel op een natuurlijke manier beweging op gang komt.

Het samenwerken en met elkaar in verbinding doelen bereiken zodat organisaties, teams en individuen kunnen schitteren in hun prestaties en onderlinge samenwerking. Daar word ik blij van!

Contact: willy@commonsenses.nl of 06 115 95 267

Susanne Koenders

Susanne Koenders

Ik heb ruim twintig jaar ervaring als leidinggevende en HR partner in het Hoger Onderwijs. Alle facetten van organisatieontwikkeling boeien me, meer datagericht, meer performance gericht én meer samen lerend. Dat gaat altijd in het licht van waar de organisatie vandaan komt, waar deze nu staat en de visie die leidend is voor morgen.
Als ik ergens start, maak ik de eerste periode letterlijk een tekening (nou ja, ook veel tekst en pijlen) op basis van alle gesprekken en indrukken: een visualisatie van analyseren en benoemen. Deze schets hangt transparant op, zodat een ieder mee kan schaven. Van daaruit komt de vertaalslag naar het (verdere of anders) handelen en doen. Open, eerlijk en met een lach.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

 

Maarten Vlielander

MaartenVlielander

Met 25 jaar ervaring, kennis en voorliefde voor innovatie, continu verbeteren van processen met Lean, Agile werken en verandermanagement, verbind en begeleid ik (project-)teams. En maak zo klantwaarde in de dienstverlening zichtbaar. Bijna altijd in samenhang met het thema Digitalisering. Hierbij neem ik het proces als uitgangspunt en zet hierbij in op procesgericht en rolgebaseerd werken, omdat deze combinatie de wendbaarheid en flexibiliteit geeft waar veel organisaties naar op zoek zijn. Dit schept kwaliteit voor de klant en meer werkplezier voor de medewerkers. Slimmer in plaats van harder werken, middels ‘voordoen, meedoen, zelf doen’.

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.” Anthony d’Angelo

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

 

Paul Tjallinks

paultjallinks

Bij verschillende bedrijven heb ik een succesvolle bijdrage geleverd door een innovatiestrategie uit te stippelen die voor van grote toegevoegde waarde is gebleken in kostenreductie en klanttevredenheid.
Ik ben zeer ervaren op (definiëren van) beleid, strategie, procesmanagement, cloud- en sourcingvraagstukken, efficiency- en optimalisatieoperaties en programma- en interim-management in zowel het primaire proces als IT & Digitalisering, HR, facilitair, etc.

Als coachende en faciliterende leider stimuleer en begeleid ik teams naar zelforganisatie. Daarbij geef ik de professionals ruimte, waarbij ik gebruik maak van de informele ruimte en humor.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

 

Remco van Zwol

RemcovanZwol1

Ik ben bedreven op het gebied van management van complexe teams en organisaties. Het passioneert mij om intermenselijk gedrag te zien en goed te begrijpen. Mede hierdoor lukt het mij om effectief te sturen op houding en gedrag.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik goed thuis in het analyseren van patronen en oorzaak-gevolg. Het lukt mij om op een relatief korte tijd een situatie te doorgronden.
Bij een transformatie van een team of organisatie werk ik doelgericht en blijf ik vasthouden aan de ambitie om beter te organiseren. Daar waar nodig ga ik de confrontatie niet uit de weg.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

Marco den Haan

marcodenhaan

Ik ben een doorgewinterde verandermanager die opereert op het grensvlak van bedrijfsvoering en informatietechnologie.
Mijn aanpak wordt gekenmerkt door mijn organisatorische talent, enthousiasme, initiatiefrijkheid en resultaatgerichtheid. Ik werk graag samen met een team en haal voldoening uit zowel het gezamenlijk behalen van successen, als de samenwerking en verandering.

Het samenwerken met diverse functies en afdelingen binnen organisaties is een tweede natuur voor mij, waarbij ik met succes de brug sla tussen alle lagen binnen de organisatie.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

Pieter Dijkstra

PieterDijkstra

Ik ben te omschrijven als een betrokken, gedreven en enthousiasmerende manager met een voorliefde voor het digitale. Een nieuwe (agile) werkwijze implementeren? Nieuwe teams opzetten of afdelingen succesvol laten groeien? Nieuwe websitetrajecten begeleiden? Of gewoon keihard (meetbaar) online resultaat? Vanuit ruim 20 jaar ervaring pak ik iedere (digitale) uitdaging aan.

Hoe anderen mij omschrijven? Een people manager, iemand die met veel enthousiasme, positieve energie en humor met teams of projecten aan de slag gaat. Vanuit een oplossingsgerichte houding en altijd met een specifieke doelstelling of met het gewenste resultaat voor ogen.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

Ilse Jacobs

Ilse 3

Ik ben begeleider en coach in verandering en ontwikkeling. Ik bekijk en analyseer organisaties en spring daar in waar dat nodig is. Dat kan zijn door middel van managementbegeleiding, maar ook coaching op de werkvloer. Mijn kracht is het kijken met een kritische blik en het aanpakken van problemen vanuit vertrouwen en veiligheid. Ik zou mezelf kenmerken als een rode veranderaar waarbij de mensen in de organisatie een centrale plek innemen. Hun gedrag, talenten en ambities zijn bepalend. Dat zijn de ingrediënten en daarmee moet je het doen. De mensen in hun kracht zetten en daarmee verandering teweeg brengen, daar word ik gelukkig van!

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

 

Kom met ons
in beweging!

naamloos

Herken jij je in Common Senses, waar we voor staan en waar we voor willen gaan? Dan willen we graag met jou in gesprek om te ontdekken wat wij jou kunnen bieden en of we met elkaar de beweging kunnen gaan maken.

Contact: info@commonsenses.nl of 06 528 96 657

Wij gaan graag met u aan tafel!

 

netwerk