...EN TEVREDEN KLANTEN

We hebben met veel plezier mogen werken aan mooie opdrachten voor een groot aantal onderwijsorganisaties. Met alle organisaties, die op deze pagina worden genoemd, hebben wij gewerkt of werken daar nog steeds, aan het realiseren van de door hen gewenste beweging. We zijn deze organisaties dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

WIJ DRAGEN ONS STEENTJE BIJ AAN EEN VRAAGGERICHTE EN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE TEN BEHOEVE VAN FLEXIBEL ONDERWIJS.

MET ECHTE VERHALEN

Onderwijslogistiek krijgt een steeds belangrijkere rol op de mbo- en ho-agenda. Wat is onderwijslogistiek eigenlijk? Er zijn meerdere definities over onderwijslogistiek. Volgens Kennisnet en MBO Digitaal is onderwijslogistiek: ‘Het op een passende- en effectieve manier bij elkaar brengen van de leervraag van de student en het leeraanbod van de mbo-instelling.’ De instelling moet daarbij een balans vinden tussen: studeerbaarheid; doceerbaarheid; organiseerbaarheid; betaalbaarheid. Het gaat hierbij verder dan het plannen van het onderwijsaanbod. Het raakt namelijk uiteenlopende processen en verschillende rollen en functies binnen de instelling zoals: inrichting van onderwijsorganisatie, Presentatie onderwijsaanbod, eenvoudig inschrijfproces, studentmobiliteit, unieke studentidentiteit, digitale certificering, etc....

Flexibel onderwijs organiseren

De verandering begint bij uw professionals en wat zij brengen aan motivatie, energie, betrokkenheid, talenten en hoe ze elkaar daadwerkelijk versterken. Als de wil is gemobiliseerd, dan is de beweging begonnen. Inzicht in uw professionals is hierin de sleutel, gedragen door goed leiderschap!

Leiderschap & Cultuur

Om met elkaar het juiste pad in te slaan is het belangrijk om de stip aan de horizon bij iedereen scherp op het netvlies te hebben en de weg ernaar toe. Kortom, een gezamenlijke visie, missie en de heldere strategie om daar te komen. Met daarbij het juiste besturingsinstrumentarium en markeringen onderweg om op het pad te blijven om uiteindelijk het succes te vieren!

Visie & strategie

Juist in onderwijsinstellingen, vaak gefuseerd en daardoor groot (en log), is een heldere organisatiestructuur onontbeerlijk. Dit voorkomt het elkaar in de weg lopen, het tegenwerken en vertraging. Het zorgt ervoor dat men de juiste positie inneemt en elkaar gaat helpen om zo samen te versnellen. Deze beweging vraagt om een heldere governance, besturing, roldefinities, samenwerking en (persoonlijk) eigenaarschap.
Deze beweging dient ook te worden gefaciliteerd door de juiste informatievoorziening: ontsluiting van (management) informatie. Kortom processen ingericht, en ondersteunende , geintegreerde IT-systemen met 100% kloppende data. Accurate en direct beschikbare informatie zorgt voor helderheid en ‘één versie van de waarheid’, wat de juiste beweging versnelt. Dit brengt inzicht, transparantie, reflectievermogen, feedback en frisse ideeën voor de volgende verbetering.