LEIDERSCHAP & CULTUUR

De verandering begint bij uw professionals en wat zij brengen aan motivatie, energie, betrokkenheid, talenten en hoe ze elkaar daadwerkelijk versterken. Als de wil is gemobiliseerd, dan is de beweging begonnen. Inzicht in uw professionals is hierin de sleutel, gedragen door goed leiderschap!


WERKEN ONDER ARCHITECTUUR

Fontys heeft de ambitie om 'Onder architectuur' te werken. In dit kader heeft Freddi bij Fontys een professioneel en gemotiveerd architectuurteam ingericht, gepositioneerd en werkwijze en processen geoptimaliseerd. Dit team is in staat om deze ambitie te realiseren en is gemotiveerd daarbij continu zichzelf uit te dagen om op een steeds hoger volwassenheidsniveau te acteren en presteren. In deze beweging heeft Freddi zeer nauw samengewerkt met Johan Theunissen.

In het afgelopen jaar heb ik Freddi leren kennen als een bevlogen collega, die altijd “aan” staat. Met een bijna grenzeloze energie zet hij mensen in beweging, zonder daarbij belangrijke teamverbanden uit het oog te verliezen. Deze energie kan wel eens als een wervelwind worden ervaren en niet iedereen gaat daar even gemakkelijk mee om. Persoonlijk vind ik deze energie erg prettig, omdat zaken in beweging komen en het mij de ruimte geeft om meer inhoudelijk te werken aan producten en resultaten.

Een andere eigenschap die ik zeer waardeer is dat Freddi zich heel snel inhoudelijke materie kan eigen maken, wat bijdraagt aan zijn geloofwaardigheid en draagvlak creëert voor zijn stappen voorwaarts. Daarnaast is Freddi erg prettig in de omgang. Hij kan zich kwetsbaar opstellen en heeft ook aandacht voor de persoonlijke kant van de mens. Ook is er zo nu en dan ruimte voor humor en een grap.

Kortom; Freddi is een waardevolle aanvulling op ieder team, dat mooie stappen voorwaarts wil maken in de huidige turbulente, met name digitale, wereld.

Johan Theunissen, Lead Enterprise Architect

Hensen Oosting


Ik heb Freddi leren kennen als een gedreven professional met een groot analytisch vermogen en een 'aanpakken' mentaliteit. Freddi beweegt zich flexibel op verschillende managementniveaus zonder verlies aan authenticiteit. Heerlijk! Freddi is erg goed in staat om op een prettige manier te kijken naar de mens achter het werk. Soms confronterend, altijd opbouwend en gericht op de ontwikkeling van de professional én de persoon.