GOVERNANCE & STURING

Juist in onderwijsinstellingen, vaak gefuseerd en daardoor groot (en log), is een heldere organisatiestructuur onontbeerlijk. Dit voorkomt het elkaar in de weg lopen, het tegenwerken en vertraging. Het zorgt ervoor dat men de juiste positie inneemt en elkaar gaat helpen om zo samen te versnellen. Deze beweging vraagt om een heldere governance, besturing, roldefinities, samenwerking en (persoonlijk) eigenaarschap.